منظور از ثبت شرکت ؟

منظور از ثبت شرکت چیست ؟

ثبت شرکت فرایندی است که طی ان اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادی  را بین خود امضاء می کنند که این قرارداد در بر گیرنده ی قواعدی برای تعامل این اشخاص با یکدیگر و همچنین با اشخاص ثالث (خارج از شرکت ) است .

شرکت ها بر حسب فعالیت های خود مابین شرکا و سهامداران انواعی دارند که قانون تجارت این شرکت ها را بر 7 نوع مشخص کرده

این شرکت ها عبارتند از : 1- شرکت سهامی که به دو صورت خاص و عام است

2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت مختلط سهامی 4- شرکت مختلط غیر سهامی

5- شرکت نسبی 6 – شرکت تضامنی 7- شرکت تعاونی

کسب و کار و ثبت شرکت :

امروزه در دنیای کسب و کار . برندها با ارزش ترین سرمایه های معنوی یک سازمان به شمار می روند که همین برند به عنوان یکی از اصلی ترین سرمایه ها در بسیاری از کسب و کار ها در نظر گرفته می شود متخصص های مالی بر این عقیده اند که برند نام تجاری می تواند ارزشی بیش از ارزش متداول ایجاد کند

بسیاری از شرکت ها با ایجاد و ثبت شرکت پایدار را به استراتژی پایدار به استراتژی کوتاه مدت مدیریتی ترجیح می دهند و بعضی از شرکت ها هم هستند که فرصت های رشد را در تصاحب برند های موجود جستجو می کنند به این ترتیب ایجاد مدیریت برند جزئی تفکیک ناپذیر از استراتژی شرکتی تلقی می شوند .

امروزه برند دیگر یک ابزار کار امد در دست مدیران محسوب نمی گردد  بلکه یک الزام استراتژیک محسوب می شوند که در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و همچنین

ایجاد مزیت رقابتی پایدار کمک می سازد.

می توان گفت که بدون ثبت شرکت از نظر هویتی دچار مشکل اساسی خواهند شد .

شرکت سهامی عام :

شرکت سهامی عام شرکتی است بازرگانی که سرمایه ان به سهام تقسیم شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود در شرکت سهامی عام تعداد سهام داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام داران محدود به مبلغ اسمی سهام ان هاست در این شرکت عبارت ((شرکت سهامی عام )) باید قبل از نام شرکت یا بعد از ان بدون فاصله با نام شرکت در کلیه ی اوراق و اطلاعیه ها و اگهی های شرکت به طور واضح قید شود

مدارک لازم جهت تاسیس شرکت سهامی عام :

1- دو نسخه اظهار نامه 2- دو نسخه اساسنامه 3- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 4- اگهی دعوت مجمع موسسین روزنامه تعیین شده 5- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه ی شرکت

اثار تشکیل شرکت :

هنگام تشکیل یک شرکت رابطه ای که میان شرکا ایجاد می شود رابطه ویژه ای است که ناشی از خصایص ویژه قرار داد شرکت است و این قرار داد شرکت شرکا را در ردیف هم قرار می دهد نه در مقابل هم انطور که مثلا در قرار داد بیع صادق است

شرکت برای شرکا ایجاد حقی می کند که در شرکت های اشخاص به سهم الشرکه و در شرکت های سرمایه به سهم تعبیر می شود و دارای ماهیت حقوقی ویژه ای است

از طرف دیگر قرار داد شرکت از نوع قرار داد های است که برای مدتی ادامه دارد و برای شرکا در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیف خاصی بر قرار می کند که لازم است بررسی شوند